Warmtepompen

Werking warmtepomp
De duurzame energiebron is onuitputtelijk, maar heeft een te laag temperatuurniveau om de CV rechtstreeks op aan te kunnen sluiten. De temperatuur zal dus eerst verhoogd moeten worden, waardoor wij onze woning wel comfortabel kunnen verwarmen met duurzame energie uit de omgeving. De warmtepomp is het ideale apparaat om die temperatuurverhoging tot stand te brengen. Bijkomend voordeel is dat met een warmtepomp de woning verwarmd, gekoeld èn van warm tapwater voorzien kan worden. De werking van een warmtepomp is grotendeels gebaseerd op het volgende natuurkundig effect:

indien een gas gecomprimeerd wordt tot een hogere druk, dan stijgt tevens de temperatuur.


Een warmtepomp maakt van dit verschijnsel gebruik, door in een gesloten systeem het aanwezige gas met een compressor zodanig in druk te verhogen, totdat de daarbij behorende temperatuur hoog genoeg geworden is om er bijvoorbeeld onze woning mee te kunnen verwarmen. Nadat de warmte afgegeven is, wordt de druk verlaagd en hierdoor kan er weer nieuwe (duurzame) warmte opgenomen worden. Voor elke warmtepomp geldt, dat het beste rendement gehaald wordt als de brontemperatuur zo hoog mogelijk is en tevens het warmteafgiftesysteem met een zo laag mogelijke temperatuur kan werken. Om een warmtepomp
rendabel te laten werken is een Lage Temperatuur Verwarmingssysteem (LTV), zoals vloerverwarming, wandverwarming, vergrote radiatoren, convectoren, etc. absoluut noodzakelijk. Hierbij geldt: hoe lager de benodigde temperatuur hoe beter.

ELKE KOELKAST WERKT IDENTIEK AAN DE WARMTEPOMP,
ALLEEN WORDT DAAR DE NADRUK OP HET KOELENDE EFFECT GELEGD.
EEN WARMTEPOMP WERKT DUS ALS EEN OMGEKEERDE KOELKAST.

Bodemwarmte
Om de bodemwarmte als bron te benutten, wordt meestal een gesloten bodemwarmtewisselaar gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de warmte, die in de bodem opgeslagen is, te benutten als bron voor de warmtepomp. De aardbodem slaat namelijk de door de zon ingestraalde warmte op en hierdoor heerst er al vanaf een geringe diepte een vrij constante temperatuur van 10 à 12°C. Er zijn twee soorten bodemwarmtewisselaars te onderscheiden, nl. horizontale en verticale bodemwarmtewisselaars.

Figuur 2: verticale bodemwarmtewisselaar

Figuur 1: horizontale bodemwarmtewisselaar

De horizontale bodemwarmtewisselaars (figuur 1) is gemakkelijk aan te leggen en levert (mits goed aangelegd) een basis voor een goed jaarrendement. De bodemwarmtewisselaar dient gedimensioneerd te worden aan de hand van de plaatselijke bodemgesteldheid. De opbrengst van de bron zal meestal liggen tussen de 20 en de 40 W/m. Het nadeel is wel dat er een relatief grote oppervlakte nodig is en die is er helaas bij de meeste woningen in Nederland niet.

Indien de benodigde grondoppervlakte er niet is, kan de bodemwarmtewisselaar verticaal ingebracht worden (figuur 2). Deze werkwijze vergt een zeer gedegen analyse
vooraf en een nauwe samenwerking met een grondboorbedrijf dat ervaring op dit terrein heeft. Gebruikelijk worden er in Nederland bodemwarmtewisselaars toegepast tot 20 à 80 m diep. De juiste diepte, het aantal en de afstand tussen de bodemwarmtewisselaars worden bepaald door de bodemgesteldheid, de beschikbare ruimte en de uiteindelijke warmteonttrekking.

Comments are closed.

This site is protected by WP-CopyRightPro