CV-installaties

CV-installaties
Uw huidige CV-ketel geeft er regelmatig de brui aan en u wilt de hoge reparatiekosten niet meer betalen! Of u bent gewoon toe aan een nieuwe ketel en u wilt juist gaan besparen op uw energiekosten! Welke CV-ketel is dan voor u de beste? En waar moet u allemaal op letten? Het is belangrijk om de juiste ketel voor uw thuissituatie te kiezen. Hieronder vindt u daarom een uitleg over de verschillende typen ketels en hun toepassing.

Conventionele CV-ketel
Een centrale verwarmingsketel of CV-ketel is een installatie die voor warm water zorgt en hiermee de kamers in bijvoorbeeld een huis verwarmt. Dit wordt ook wel een solotoestel of conventionele CV-ketel genoemd. Dit type ketel heeft doorgaans een rendement van 70 tot 80%. Dat wil zeggen dat 20 tot 30% van de gebruikte energie via de schoorsteen verloren gaat. Een CV-ketel heeft een gasaansluiting en verhit het water in het systeem. Een circulatiepomp zorgt voor de circulatie van het warme water in het systeem. Er is een rookafvoerkanaal aangesloten op een CV-ketel om de verbrande gassen af te voeren. Een thermostaat zorgt voor de regeling van de warmtevoorziening. Dit systeem wordt de centrale verwarming genoemd. Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen voor een hoog rendement combi-ketel.

Combiketel – tevens geschikt voor warm water
Er wordt meestal alleen gedacht aan de centrale verwarming bij de aankoop van een CV-ketel. Maar net zo belangrijk is de voorziening voor warm water. U bespaart hiermee aardig wat ruimte. Met een combi-ketel heeft u immers geen aparte geiser of boiler meer nodig. U kunt kiezen uit een Hoog Rendement (HR) of Verbeterd Rendement (VR)-ketel. Het voordeel van een Hoog Rendement (HR) combi-ketel is dat deze minder ruimte inneemt én voordeliger is in de kosten.

Boiler
Als de ketel ver van het warmwatertappunt is verwijderd kan het enige tijd duren voordat u warm water krijgt. Als dit echt bezwaarlijk is, is de plaatsing van een aparte close-in boiler te overwegen. Dit is een compacte elektrische boiler die u installeert op een plek dichterbij het tappunt. Bijvoorbeeld in een keuken om zo snel warm water te hebben. Zodra er warmwater van de CV-ketel beschikbaar is, schakelt de boiler zichzelf uit.

Hoog Rendement
Alle toestellen met een HR-label zijn relatief zuinig met energie. Het rendement van het toestel moet minimaal 100% zijn. Er zijn drie klassen: HR 100, HR 104 en HR 107. De rendementen worden op de Europese manier genoteerd. Hierbij gaat men uit van de onderwaarde. De waterdamp die vrijkomt bij de verbranding wordt gezien als restproduct en de daarin aanwezige warmte wordt niet meegerekend bij het bepalen van het rendement. Omdat deze warmte door HR-ketels juist wel wordt gebruikt, ontstaan er rendementen van meer dan 100%. De rendementen worden gemeten onder gestandaardiseerde omstandigheden. De rendementen die in het dagelijkse gebruik gehaald worden, liggen lager.

Verbeterd Rendement
Als minimaal 83% van de energie wordt omgezet in nuttige warmte, spreken we van “Verbeterd Rendement” (VR), vanaf 90% is er sprake van “Hoog Rendement” (HR). Soms geeft de plaatsing van een HR-ketel problemen. De luchtafvoer of schoorsteen is dan niet geschikt. Een Verbeterd Rendement (VR)-ketel kan in deze gevallen meestal wel geplaatst worden.

Open of gesloten systeem
Een open CV-ketel betrekt zijn verbrandingslucht vanuit de omgevingsruimte, dus vanuit het vertrek waarin de ketel is geïnstalleerd. Daarom is het noodzakelijk dat in de ruimte waarin deze ketel hangt er genoeg frisse lucht is. Een gesloten CV-ketel dient, middels de ingebouwde ventilator, zijn verbrandingslucht van buitenaf te betrekken.

Gaskeur
Het Gaskeur stelt eisen aan de veiligheid, doelmatigheid, duurzaamheid en installatiegemak.

Gaskeur hoog rendement
 
Een goed rendement (vanaf 100%) levert de toevoeging HR op. Gaskeur met HR-label is er in drie oplopende rendementsklassen te weten 100, 104 of 107.

Gaskeur schonere verbranding

De toevoeging SV duidt op een schonere verbranding. Mensen die op zoek zijn naar een toestel dat het milieu zo min mogelijk belast, moeten op dit label letten.

Gaskeur naverwarming zonneboiler

De toevoeging NZ betekent dat het apparaat geschikt is als Naverwarmer van een Zonneboiler. Omdat de zon echter niet altijd schijnt, moet het water worden naverwarmd.

Gaskeur comfort warm water

Voor combiketels is er de toevoeging CW (Comfort Warmwater). De CW-labels vertellen iets over de eigenschappen van de warmwater bereider: gelijkmatigheid van temperatuur, etc. De verschillende cijfers geven aan of een toestel geschikt is voor badgebruik, wastafel, keuken of douche gebruik.

Besparen is eenvoudig
Gas, elektriciteit en warmte beslaan tegenwoordig een groot deel van uw woonlasten. En de jaarlijkse energierekening gaat ieder jaar nog steeds omhoog. U kunt uw energiekosten eenvoudig verlagen.
Door middel van het vervangen van uw oude CV-ketel door een moderne ketel met bijv. het Gaskeur HR-107 kunt u al heel wat besparen!
Afhankelijk van het verbruik kunnen de besparingen oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar.

Voorbeeld 1
Stel u heeft een gewone ketel uit 1980 en uw woning wordt verwarmd door middel van radiatoren.
Uw verbruik per jaar is 2.500 m3.
Met een HR-107 ketel kunt u 24% op uw huidige gasverbruik voor verwarming besparen.
Dit komt overeen met een besparing van 605 m3 gas per jaar.

Voorbeeld 2
Stel u heeft een VR-ketel en uw woning wordt verwarmd door middel van radiatoren.
Uw verbruik per jaar is 3.000 m3.
Met een HR-107 ketel kunt u 15% op uw huidige gasverbruik voor verwarming besparen.
Dit komt overeen met een besparing van 474 m3 gas per jaar.

Totale installatieprijs
In standaard gevallen komt de prijs van een HR-ketel inclusief installatie meestal uit op circa € 2100,-.
De uiteindelijke prijs is echter voor iedere woning verschillend, naar gelang de omstandigheden en uw wensen.
De volgende factoren zijn van invloed op de totale installatie-prijs:

Hoe zit de huidige verwarmings-installatie in elkaar?
– kan de ketel op dezelfde plek geplaatst worden?
– indien niet, dan moeten er nieuwe leidingen gelegd worden?
– moeten er leidingen vervangen worden?
– moet de rookgasafvoer aangepast worden?

Hoe zit de huidige warm-water voorziening in elkaar? (niet relevant als u nu een combiketel heeft)
– heeft u echter boilers of geisers om te voldoen aan uw warmwater behoefte dan moeten er nieuwe leidingen gelegd worden

Hoe groot is de inhoud van uw huis, of met andere woorden: welke capaciteit is er nodig om uw huis voldoende te verwarmen, zodat uw huis altijd comfortabel en behaaglijk warm is?

Hoe goed is uw huis geïsoleerd?

Wat is uw warmwater behoefte?
– heeft u een gezin van vier personen of meer?
– heeft u geavanceerde apparatuur in de badkamer zoals een bubbelbad of een douchepaneel?
– gebeurt het regelmatig dat meerdere personen tegelijk warm water nodig hebben?

Eventuele uitbreidingen, zoals:
– zonneboiler
– modulerende klokthermostaat
– thermostatische radiatorkranen

Bereikbaarheid van uw huis en/of van de plek waar de ketel moet komen

Andere specifieke wensen of omstandigheden

Veiligheid door onderhoud
Om een goede werking van uw cv-ketel te kunnen garanderen, heeft de installatie periodiek onderhoud nodig. Niet alleen wordt zo de uitstoot van gevaarlijke en schadelijke rookgassen (zoals koolmonoxide) tot een minimum beperkt. Ook houdt het de installatie in optimale conditie en worden onderdelen vervangen indien dit noodzakelijk is. Het resultaat? Een veilige en energiezuinige installatie.

Veiligheid door inspectie
Er wordt gecontroleerd op de gasdichtheid van de gasleidingen, een visuele controle van de hele binneninstallatie en zonodig wordt ook het koolmonoxide percentage van de gastoestellen in uw woning gemeten. Van de controle krijgt u een rapport, waarin de gebreken zijn aangegeven. U beslist zelf of de geconstateerde tekortkomingen verholpen moeten worden.

Comments are closed.

This site is protected by WP-CopyRightPro