Loodgieterswerk

Waterinstallaties

Het aanleggen of uitbreiden van waterleidingen is een klus voor de erkende waterfitter. Ons bedrijf beschikt over deze erkenning en is staat om een perfecte waterinstallatie af te leveren. Mede door het gevaar van het nestelen van bacteriën als legionella in waterleidingen is het zaak om dit werk door erkende waterfitters te laten uitvoeren.

Gasinstallaties

Het ontwerpen, aanleggen, repareren en onderhouden van water- en gasinstallaties is een klus voor de erkende gas- en waterfitter. Ons bedrijf beschikt over deze erkenningen en is in staat om deze installaties perfect af te leveren. Wij maken gebruik van zowel traditionele als moderne materialen, al naar gelang het project om vraagt.

Schuiven naar boven